۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس Drilling Fluid

آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Drilling Fluid (گل حفاری) پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۵۴-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، […]

آگهی نوبت دوم

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Drilling Fluid (گل حفاری) پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۵۴-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ ایمیل: tender@pgfkco.com) به همراه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: ۲۴ ماه

محل انجام موضوع مناقصه: سرویس Drilling Fluid (گل حفاری) پروژه رشادت

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲۳٫۷۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ روز یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.