۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Parts For Sullair Dryer Unit

آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Spare Parts For Sullair Dryer Unit دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره ۶۵-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

آگهی نوبت اول

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Spare Parts For Sullair Dryer Unit دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره ۶۵-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌زمان تحویل کالا: ۱ ماه

محل تحویل کالا موردنظر: DDP- انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ روز سه‌شنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.