فروش مزایده‌ای هزار و ۱۳۵ وسیله نقلیه توقیفی

معاونت حقوق عامه دادگستری سیستان‌وبلوچستان، از فروش مزایده‌ای هزار و ۱۳۵ وسیله نقلیه توقیفی در پرونده‌های موادمخدر در این استان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمدزاده؛ گفت: در راستای دستور رئیس قوه‌قضاییه، فروش یک هزار و ۴۴۶ دستگاه انواع خودرو در چهار مرحله مزایده داده شد که یک هزار و ۱۳۵ دستگاه به فروش رسید […]

معاونت حقوق عامه دادگستری سیستان‌وبلوچستان، از فروش مزایده‌ای هزار و ۱۳۵ وسیله نقلیه توقیفی در پرونده‌های موادمخدر در این استان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمدزاده؛ گفت: در راستای دستور رئیس قوه‌قضاییه، فروش یک هزار و ۴۴۶ دستگاه انواع خودرو در چهار مرحله مزایده داده شد که یک هزار و ۱۳۵ دستگاه به فروش رسید و مبلغ ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از فروش آن‌‌‌ها حاصل شد. وی ادامه داد: در سال گذشته نیز ۷۳۴ دستگاه نقلیه موتوری طی چهار مرحله مزایده به فروش رسید و مبلغ ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از فروش آن‌‌‌ها حاصل شد. سرپرست معاونت حقوق عامه دادگستری سیستان‌وبلوچستان، افزود: تعداد ۲۸۶ فقره حکم مصادره انواع وسایط‌نقلیه موتوری و تعداد چهار باب ملک مصادره‌ای در شهر‌های زاهدان، ایرانشهر و سراوان در سال‌جاری به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ارسال که از این تعداد ۹۳ دستگاه خودرو در مزایده عمومی به‌فروش رسید و تعداد ۱۱۶ دستگاه در مرحله فروش و ۷۷ دستگاه در مرحله کارشناسی است. احمدزاده؛ افزود: پس از اخذ دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تعداد ۲۳۱ دستگاه وسیله‌نقلیه توقیفی مربوط به سال ۱۳۹۹ نیز در مزایده عمومی به فروش رسید. وی ادامه داد: با همکاری و هم‌افزایی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه از مورخ ۲۴ فروردین ماه سال‌جاری تاکنون تعداد ۱۲۰۰ دستگاه انواع وسایل‌نقلیه موتوری توقیفی از پارکینگ‌های خصوصی و یگان‌های کاشف سطح استان به پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انتقال یافته است. وی افزود: از تعداد یک هزارو ۲۰۰دستگاه انواع وسایل‌نقلیه موتوری توقیفی، دستور فروش ۵۴۳ دستگاه خودرو در مورخ ۲۷ مهر ماه سال‌جاری صادر شد. احمدزاده؛ گفت: تعداد ۳۸۰ دستگاه وسایل‌نقلیه توقیفی و دو دستگاه مصادره‌ای در مزایده عمومی مورخ دوم آبان‌ماه سال‌جاری نیز به فروش رسید. وی همچنین گفت: از سال گذشته تاکنون دو هزارو ۶۵ دستگاه خودروی توقیفی به فروش رسیده و مبلغ ۱۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از فروش آن‌‌‌ها به دست آمده است.