همگرایی وزارت صمت و شورای‌رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان

نعیمه تپه‌افشاری- وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای‌رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای‌رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد. وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمان‌بندی مشخص، منظم و قابل پیش‌بینی را در […]

نعیمه تپه‌افشاری- وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای‌رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای‌رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد. وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمان‌بندی مشخص، منظم و قابل پیش‌بینی را در بورس دنبال کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف‌کننده و تولیدکننده را به همراه دارد. وی افزود: قبلا هم اعلام کرده‌ام اگر سازوکار مؤثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهاد‌ها استقبال می‌کند. طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است. خاندوزی؛ گفت: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمان‌بندی مشخص، منظم و قابل پیش‌بینی را در بورس دنبال کند. وی در پایان، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای‌رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای‌رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد. شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.