معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی عنوان کرد

سهم ۸۱ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق  

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، با اشاره به سهم ۸۱ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق، گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ابتدای امسال تاکنون با افزایش دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۸۸ میلیون مگاوات ساعت رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ناصر اسکندری؛ اظهار کرد: نیروگاه‌ها برق حرارتی از […]

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، با اشاره به سهم ۸۱ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق، گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ابتدای امسال تاکنون با افزایش دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۸۸ میلیون مگاوات ساعت رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ناصر اسکندری؛ اظهار کرد: نیروگاه‌ها برق حرارتی از ابتدای امسال تاکنون توانسته‌اند با تولید ۲۸۸ میلیون مگاوات ساعت انرژی نقش مهمی در تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور داشته باشند. معاون راهبری تولید برق حرارتی، با اشاره به اینکه بیش از ۸۱ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور در اختیار واحدهای تولید برق حرارتی است در باره شروع فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور، گفت: حدود ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی از ابتدای مهرماه به‌منظور تأمین برق پایدار پیک تابستان سال آینده در دستور کار قرار گرفته است. اسکندری؛ افزود: تاکنون بیش از ۴۸ هزار مگاوات از این برنامه آغاز شده است. وی ادامه داد: تاکنون ۴۲ هزار مگاوات از برنامه شروع شده در این بخش به پایان رسیده است و امیدواریم تا پایان اردیبهشت‌ماه بتوانیم با اتمام به‌موقع برنامه‌های یاد شده همه واحدهای نیروگاهی را برای تأمین برق پایدار روزهای اوج مصرف برق کشور در اختیار داشته باشیم.