مدیرعامل شرکت ملی نفت وعده داد

تولید ۵٫۷ میلیون بشکه نفت تا ۸ سال آینده  

مدیرعامل شرکت ملی نفت، گفت: تا هشت سال آینده قادریم به تولید ۵٫۷ میلیون بشکه نفت برسیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن خجسته‌مهر؛ در مراسم انعقاد اولین قرارداد طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی با بیان اینکه از شش هزار حلقه چاه ۷۵۰ خلقه را ممیزی و غربال کردیم، اظهار داشت: ترجیح ما انتخاب چاه‌های […]

مدیرعامل شرکت ملی نفت، گفت: تا هشت سال آینده قادریم به تولید ۵٫۷ میلیون بشکه نفت برسیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن خجسته‌مهر؛ در مراسم انعقاد اولین قرارداد طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی با بیان اینکه از شش هزار حلقه چاه ۷۵۰ خلقه را ممیزی و غربال کردیم، اظهار داشت: ترجیح ما انتخاب چاه‌های آسان برای ارایه بوده است. وی افزود: کار وارد فرآیند اخذ مصوبه از شورای اقتصاد شد و به ارزش ۵۰۰ میلیون لار به تصویب رسید. مدیرعامل شرکت ملی نفت، با بیان اینکه رویدادهای کسب و کاری زیادی برگزار شد، گفت: بنابر این شد که به هر شرکت دانش‌بنیان تا سقف پنج حلقه چاه داده شود و امروز یکی از قرارداد‌ها به امضاء می‌رسد. وی در ادامه، با بیان اینکه تا هشت سال آینده قادریم به تولید ۵٫۷ میلیون بشکه نفت برسیم، گفت: اکنون ظرفیت تولید ۳٫۸ میلیون بشکه است که مدتی می‌تواند ادامه داشته باشد بخشی ار این افزایش تولید از محل احیای چاه‌های کم‌بازده است، بخشی مربوط به توسعه میادین جدید و بخشی مربوط به استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت است. خجسته‌مهر؛ رقم افزایش تولید از مسیر اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت را ۹۰۰ هزار بشکه عنوان کرد.