۳۷۲۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۴۸/۱۴۰۱/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام شرکت کلیه عملیات مربوط به نگهداشت و […]

فراخوان مناقصهعمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۴۸/۱۴۰۱/۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام شرکت کلیه عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات مجتمع پتروشیمی اروند به مدت ۲۴ ماه خورشیدی.

۲- میزان برآورد کلی مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ ۳٫۳۸۶٫۹۱۳٫۱۲۷٫۲۲۲ ریال می‌باشد.

  1. ۳- محل، زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
  2. ۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
  3. ۲٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه از مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ اعلام می‌گردد.
  4. ۳٫ متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه مندرج دربند ۳٫۱، می‌توانند پس از تماس با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱، در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به‌صورت حضوری از ساعت ۰۸:۳۰ تا پایان وقت اداری مندرج دربند ۳٫۲ به کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

۳٫۴٫ مناقصه‌گرانی که در مهروموم‌های گذشته با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند، در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروشیمی اروند، پاکات پیشنهادی مالی آن‌ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می‌گردد.

  1. ۵٫ شرکت‌هایی که دو سال متوالی مجری یک قرارداد جاری مستمر در شرکت می‌باشند، در سال سوم امکان حضور در مناقصه با همان موضوع یا موضوع مشابه را ندارد.
  2. ۶٫ شرکت‌هایی که به هر نحوی پرونده اختلافی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی و غیره با پتروشیمی اروند دارند. امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت

۴- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره‌حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ عهده بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.

۵- جلسه توجیهی و شفاف‌سازی: جلسه توجیهی مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ برگزار می‌گردد.

۶- ارزیابی‌کیفی متقاضیان: الزامات جهت ارزیابی‌کیفی: ۱- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه، ۲- گواهی تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه،۳- گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران، ۴- ارائه حداقل یک فقره مفاصاً حساب مشابه موضوع مناقصه، ۵-ارائه گواهی حسن انجام کار با شرکت پتروشیمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت در مهروموم‌های گذشته.

 توجه: لازم به ذکر است الزامات عنوان‌شده پیش‌شرط بررسی اسناد ارزیابی‌کیفی مناقصه گر می‌باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد ارزیابی‌کیفی می‌گردد.

۷- مبلغ و یا میزان پیش‌پرداخت: ۷ درصد مبلغ سال اول قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه نامه معتبر بانکی

۸- تعدیل: دارد.

 ۹- زمان و نحوه دریافت پاکات مناقصه: مناقصه‌گران می‌بایست پاکات تنظیمی مناقصه را بر اساس ماده ۶ (نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مناقصه مندرج در دستورالعمل شرمت در مناقصه) حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ به‌صورت حضوری به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.

۱۰- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

۱۱- گشایش پاکات: از مناقصه‌گرانی که ارزیابی‌کیفی آن‌ها مورد تأیید مناقصه‌گزار قرار گیرد جهت گشایش پاکات دعوت به عمل می‌آید. گشایش در روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می‌گردد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.