۳۷۲۲ مناقصه – شركت زغال‌سنگ پروده طبس – احداث ساختمان رستوران معدن

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳۰/۱۴۰۱ دستگاه مناقصه‌گزار: شركت زغال‌سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: انجام عملیات احداث ساختمان رستوران معدن محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (سیصد و پنجاه میلیون تومان) آخرین‌مهلت خريد اسناد: پايان […]

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳۰/۱۴۰۱

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: انجام عملیات احداث ساختمان رستوران معدن

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (سیصد و پنجاه میلیون تومان)

آخرین‌مهلت خريد اسناد: پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱

آخرین‌مهلت تحويل پاكات: حداكثر تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱

تاريخ گشایش پاكات: روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ رأس ساعت ۰۹:۳۰

هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضيان واجدشرایط می‌توانند با واريز مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ريال به شماره‌حساب ١١٨٨٠٠١٩٧٨٠٣ نزد بانك سپه مركزي طبس، نسبت به خريد اسناد مناقصه از طريق ايميل اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر می‌توانید با شماره ۵-۳۲۸۲۴۵۵۱-۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و ۳۶۵۴) تماس حاصل فرمایید.