۳۷۲۲ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – احداث پست ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت GIS

وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي آگهی تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره ۲۳۰۱۳/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي پیمانکار  شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «احداث پست ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت GIS كريمخان به روش تأمین مالی پیمانکار (EPCF)» از طريق تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت […]

وزارت نيرو

شركت برق منطقه‌اي تهران

آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی

مناقصه شماره ۲۳۰۱۳/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي پیمانکار

 شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «احداث پست ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت GIS كريمخان به روش تأمین مالی پیمانکار (EPCF)» از طريق تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۳۷) نسبت به شناسايي متقاضيان واجدشرایط زیر از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت اقدام نمايد.

  • داراي گواهینامه صلاحيت EPC يا گواهينامه صلاحيت حداقل پايه ۱ در رشته نيرو با معرفي مشاور همكار حداقل پايه ۱ در رشته انتقال نيرو از سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
  • لزوم دارا بودن توان سرمایه­گذاری.
  • دارا بودن گواهي‌نامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه

بدين‌وسيله از كليه متقاضيان واجدشرایط كه مايل به شركت در اين مناقصه هستند دعوت مي‌گردد، جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی از مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ الي ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي اقدام نمايند.

اسناد تکمیل‌شده بايستي تا پايان وقت اداري مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ از طريق سامانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل‌ذکر است، كه به اسناد تحویل‌شده بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌بايست، جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

شركت برق منطقه‌اي تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به ارزیابی‌کیفی شركت‌ها اقدام و از شركت‌هاي واجدشرایط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

بديهي است، ارائه مدارك و پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبكه اطلاع‌رسانی www.tavanir.org.ir (مناقصات برق تهران) و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir//:http موجود مي‌باشد.

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌اي تهران