۳۷۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید قطعات کمپرسورها

آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید قطعات کمپرسورهای SULLAIR دکل پارادیس موضوع مناقصه (شماره ۵۱-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، […]

آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید قطعات کمپرسورهای SULLAIR دکل پارادیس موضوع مناقصه (شماره ۵۱-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌زمان تحویل کالا: ۱ ماه

محل تحویل کالا موردنظر: DDP- انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش -عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲٫۵۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ روز یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.