۳۷۲۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکریزی

   فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل در پروژه راه‌آهن چابهار – زاهدان (قطعه ۵) را به پیمانکاران واجدصلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، […]

   فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول)

موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل در پروژه راه‌آهن چابهار – زاهدان (قطعه ۵) را به پیمانکاران واجدصلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید.

نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) برآورد اولیه (ريال)  

جبهه کاری

موضوع ردیف
۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  

کیلومتر ۰۰۰+۳۲۰ تا ۰۰۰+۳۴۰

اجرای عملیات خاکریزی ۱

 

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور قراردادهای موسسه سازندگی نصر، از روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ الی ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۵:۰۰

مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۲۷/۱۱/ ۱۴۰۱

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ موسسه سازندگی نصر

کلیه هزینه‌های آگهی و ثبت قرارداد بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.