۳۷۲۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندر عباس – خرید دراگر

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0149608-T17 موضوع آگهی: خرید دراگر برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0149608-T17

موضوع آگهی:

خرید دراگر

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل