وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد

تفویض اختیارات حداکثری به استان‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن

وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: تفویض اختیارات به استان‌‌ها و مدیران استانی در طرح نهضت ملی مسکن افزایش می‌باید به شرطی که ابتکارات برای برداشتن موانع پیش رو در این طرح ارایه شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهرداد بذرپاش؛ در نشست با مدیران استانی وزارت راه طرح نهضت ملی مسکن ساخت مسکن را کاری مقدس دانست. وی افزود: […]

وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: تفویض اختیارات به استان‌‌ها و مدیران استانی در طرح نهضت ملی مسکن افزایش می‌باید به شرطی که ابتکارات برای برداشتن موانع پیش رو در این طرح ارایه شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهرداد بذرپاش؛ در نشست با مدیران استانی وزارت راه طرح نهضت ملی مسکن ساخت مسکن را کاری مقدس دانست. وی افزود: حداکثر اختیارات به استان‌‌ها در طرح نهضت ملی مسکن داده می‌شود به شرطی که حداکثر ابتکارات نیز از سوی استان‌‌ها برای حل مشکلات به‌کار گرفته شود چرا که مشکل حل نشدنی نداریم. بذرپاش؛ همچنین بر رعایت الگوی ایرانی-‌اسلامی در ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد. وی با بیان اینکه باید کشور را به یک کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل کنیم، افزود: باید امور مربوط به ساخت مسکن را یک امر واجب عینی برای خود بدانیم. وزیر راه‌وشهرسازی، مشارکت نهاد‌ها و بخش‌خصوصی را ضامن تحقق حداکثری این طرح ملی دانست و گفت: همه باید در این طرح مهم مشارکت داشته باشند و کسی کنار نایستد، بانک‌ها و نهادهای مالی نیز این طرح را از خود بدانند. بذرپاش؛ خطاب به مدیران استانی گفت: از ظرفیت همه بخش‌های عمومی و خصوصی در استان‌‌ها برای به اتمام رسیدن طرح‌های نهضت ملی مسکن استفاده کنید. وزیر راه‌وشهرسازی بکار بستن ابتکار، داشتن انگیزه بالا، اعتقاد به توانستن و عزم ملی را لازمه تحقق این طرح بزرگ دانست