تحقق نهضت ملی مسکن در گروی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان از بهترین راه‌ها برای تحقق نهضت ملی مسکن و برون‌رفت از مشکلات فعلی مسکن در کشور است. محمد مرتضوی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: اجرایی کردن نهضت ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی، به استفاده از فناوری‌های […]

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان از بهترین راه‌ها برای تحقق نهضت ملی مسکن و برون‌رفت از مشکلات فعلی مسکن در کشور است. محمد مرتضوی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: اجرایی کردن نهضت ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی، به استفاده از فناوری‌های نوین نیز وابسته است، چرا که با روش‌های گذشته و سنتی فعلی حل مشکلات مسکن کشور امکان‌پذیر نیست. وی با اشاره به کارنامه موفق سازندگان مسکن در دهه ۹۰، تصریح کرد: مسکن مهر پیشران حرکت صنعت مسکن شد، اما از نظر کیفی نتوانست نظر جامعه هدف را تأمین کنیم، با این حال با آسیب‌شناسی این طرح به‌تدریج کاستی‌‌ها شناسایی شد، اما متأسفانه این جریان در دولت گذشته به صورت کلی قطع و به دست فراموشی سپرده شد و طرح بزرگ مسکن مهر با تمام خوبی، کاستی و فرصت‌هایی که برای مردم ایجاد کرده بود به یکباره کنار گذاشته شد. مرتضوی؛ با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار داشت: برای هر چه‌بهتر تحقق کردن این طرح نیاز است تا در کنار منابع مالی از فناوری‌های نوین و بخش دانش‌بنیان نیز بهره برد.