کاهش ۱۸ درصدی آب ورودی به سدهای تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی آب ورودی به سدهای تهران در سال آبی جاری، گفت: مخازن سدهافی پنج‌گانه تهران با کسری ۸۱ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا ارسطویی؛ افزود: میزان حجم کل مخازن […]

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی آب ورودی به سدهای تهران در سال آبی جاری، گفت: مخازن سدهافی پنج‌گانه تهران با کسری ۸۱ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا ارسطویی؛ افزود: میزان حجم کل مخازن سدهای استان تهران در حال‌حاضر ۲۴۴ میلیون مترمکعب بوده که این میزان در سال گذشته ۳۲۵ میلیون مترمکعب بوده است. وی با بیان اینکه آب ورودی به سدهای تهران در سال آبی جاری با کاهش ۱۸ درصدی روبه‌رو بوده است، ادامه‌داد: اکنون حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود ۲۶ میلیون مترمکعب است که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۴۲ میلیون مترمکعب بوده، همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از ۱۷۹ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۱۴۷ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، اظهار داشت: حجم ذخیره آب سد لار سال گذشته ۱۴ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی ۱۲ میلیون مترمکعبی کنونی، دو میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد و حجم آب سد ماملو نیز از ۷۱ میلیون مترمکعب سال گذشته، به ۴۵ میلیون مترمکعب رسیده و این در حالی است که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با پنج میلیون مترمکعب کاهش به ۱۴ میلیون مترمکعب رسیده است. ارسطویی؛ درباره میزان بارش‌‌ها نیز، گفت: میزان بارش‌‌ها از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۰٫۷ میلی‌متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته ۸۶٫۸ میلی‌متر بوده است؛ براین‌اساس میزان بارش‌‌ها نسبت به سال آبی قبل آن ۴۲ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۴٫۳ درصد کاهش‌یافته است. مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به این موضوع که خط قرمز وزارت نیرو تأمین آب شرب پایدار است، خاطرنشان‌کرد: باتوجه‌به شرایط اقلیمی کشور، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف امری ضروری است و باید موردتوجه همه اقشار جامعه قرار گیرد.