۳۷۲۴ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه همدان – بازاریابی و فروش VDSL، ADSL

آگهی فراخوان مناقصه‌ دومرحله‌ای شماره (۲۲/۱۴۰۱) شرکت مخابرات ایران منطقه همدان در نظر دارد بازاریابی و فروش VDSL، ADSL و ارائه خدمات پشتیبانی ۲۰۲۰ و ۲۰۱۰، فروش سرویس‌های تجاری فروش شماره‌های رند، ثبت مشاغل، فروش و دایری و پشتیبانی ftth را واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان […]

آگهی فراخوان

مناقصه‌ دومرحله‌ای شماره (۲۲/۱۴۰۱)

شرکت مخابرات ایران منطقه همدان در نظر دارد بازاریابی و فروش VDSL، ADSL و ارائه خدمات پشتیبانی ۲۰۲۰ و ۲۰۱۰، فروش سرویس‌های تجاری فروش شماره‌های رند، ثبت مشاغل، فروش و دایری و پشتیبانی ftth را واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir یا www.hamedan.tci.ir مراجعه نمایند.

روابط‌عمومی مخابرات منطقه همدان