۳۷۲۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – تأمين تجهيزات و عملیات اجرايي پروژه ورود و خروج

وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي فراخوان ارزيابي كيفي آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی «مناقصه شماره ۲۲۰۱۷/۱۴۰۱» شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «تأمين تجهيزات و عملیات اجرايي پروژه ورود و خروج خط ۶۳ كيلوولت چهار مداره معصوميه- جعفريه در پست قم يك (به‌صورت PC)» از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (به شماره […]

وزارت نيرو

شركت برق منطقه‌اي تهران

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی

«مناقصه شماره ۲۲۰۱۷/۱۴۰۱»

شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران

در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «تأمين تجهيزات و عملیات اجرايي پروژه ورود و خروج خط ۶۳ كيلوولت چهار مداره معصوميه- جعفريه در پست قم يك (به‌صورت PC)» از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۳۸ در سامانه تداركات الكترونيكی دولت)، نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد صلاحيت با داشتن شرايط زير اقدام نمايد.

  1. دارا بودن گواهي‌نامه صلاحيت حداقل پايه ۵ در رشته نيرو (انتقال نيرو) از سازمان برنامه‌وبودجه كشور
  2. دارا بودن گواهی‌نامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه

بدین‌وسیله از كليه متقاضيان واجدشرایط كه مايل به شركت در اين فراخوان هستند دعوت مي‌گردد، جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی از مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ الي ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي مناقصه‌گران اقدام نمايند.

اسناد تکمیل‌شده بايستي تا پايان وقت اداري مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۱ از طريق سامانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل‌ذکر است، كه به اسناد تحویل‌شده بعد از تاريخ يادشده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌بايست، جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

شركت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به ارزیابی‌کیفی شرکت‌ها اقدام و از شرکت‌های واجد صلاحيت جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

بديهي است، ارائه مدارك و پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبكه اطلاع‌رسانی www.tavanir.org.ir (مناقصات برق تهران) و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir//:http موجود مي‌باشد.

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌اي تهران