۳۷۲۴ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – خدمات تنظيفات و آبدارخانه‌ای

 آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۶۹۰/۱۴۰۱ كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: انجام خدمات اداري و صنعتي شامل: خدمات تنظيفات و آبدارخانه‌ای، شهردار صنعتي، تنظيفات، نمونه‌گیری، عمليات کاشت و نگهداشت فضاي سبز در كليه واحدها، مجموعه‌های تابعه، واحد بازيابي اتان و دفتر تهران پتروشيمي مارون محل اجرا: مجتمع پتروشيمي مارون واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، سايت […]

 آگهي مناقصه‌عمومی

شماره: ۶۹۰/۱۴۰۱

  • كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه: انجام خدمات اداري و صنعتي شامل: خدمات تنظيفات و آبدارخانه‌ای، شهردار صنعتي، تنظيفات، نمونه‌گیری، عمليات کاشت و نگهداشت فضاي سبز در كليه واحدها، مجموعه‌های تابعه، واحد بازيابي اتان و دفتر تهران پتروشيمي مارون

محل اجرا: مجتمع پتروشيمي مارون واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، سايت ۲

  • محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها (اتاق ۲۰۳)
  • ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي
  • مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ (به جزء ايام تعطيل)
  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:
  • داشتن شخصيت حقوقي

ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه

ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …

  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵٫

براي دريافت غیرحضوری اسناد، مدارک مربوطه (نامه آمادگي و فيش واريزي) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند.

تلفن:۷۰۱- ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

www.mpc.ir

 

روابط‌عمومی پتروشيمي مارون