۳۷۲۴ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعميرات اساسي توربوکمپرسور

آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۶۹۸/۱۴۰۱ كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعميرات اساسي توربوکمپرسور ۱۰-C-3601 و ۱۰-C-3701 واحد الفين شرکت پتروشيمی مارون محل اجرا: مجتمع پتروشيمي مارون واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها (اتاق ۲۰۳) ميزان سپرده شركت در […]

آگهي مناقصه‌عمومی

شماره: ۶۹۸/۱۴۰۱

  • كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه: تعميرات اساسي توربوکمپرسور ۱۰-C-3601 و ۱۰-C-3701 واحد الفين شرکت پتروشيمی مارون

محل اجرا: مجتمع پتروشيمي مارون واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، سايت ۲

  • محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها (اتاق ۲۰۳)
  • ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي
  • مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ (به جزء ايام تعطيل)
  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:
  • داشتن شخصيت حقوقي

ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه

ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …

  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵

براي دريافت غیرحضوری اسناد، مدارک مربوطه (نامه آمادگي و فيش واريزي) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند.

تلفن:۷۰۱- ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

www.mpc.ir

روابط‌عمومی پتروشيمي مارون