۳۷۲۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندر عباس – خرید تله بخار

آگهی مناقصه‌عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0147501-T11 موضوع آگهی: خرید تله بخار برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0147501-T11

موضوع آگهی:

خرید تله بخار

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل