۳۷۲۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین رنگ دکل سینا

آگهی نوبت دوم  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین رنگ دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۶۲-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، […]

آگهی نوبت دوم

 ‌مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین رنگ دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۶۲-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ ایمیل: tender@pgfkco.com) به همراه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌زمان تحویل کالا: ۱ ماه

محل تحویل کالا موردنظر: DDP شهر عسلویه- انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ روز سه‌شنبه ساعت ۱۳:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.