سرپرست بانک مسکن مطرح کرد

امکان خرید مسکن در شهر‌های کوچک با دریافت اوراق تسهیلات مسکن

سرپرست بانک مسکن، گفت: با خرید اوراق، امکان خرید مسکن در شهر‌های کوچک با رقمی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی عسکری؛ افزود: با ورود اوراق تسه در بانک مسکن متقاضیان می‌توانند چندین برابر تسهیلات دریافت کنند که این اقدام در شهرستان‌‌ها می‌تواند زمینه ساز خرید مسکن شود و […]

سرپرست بانک مسکن، گفت: با خرید اوراق، امکان خرید مسکن در شهر‌های کوچک با رقمی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی عسکری؛ افزود: با ورود اوراق تسه در بانک مسکن متقاضیان می‌توانند چندین برابر تسهیلات دریافت کنند که این اقدام در شهرستان‌‌ها می‌تواند زمینه ساز خرید مسکن شود و با خرید اوراق، امکان خرید مسکن در شهر‌های کوچک فراهم شده به‌طوری که متقاضیان با رقمی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند. سرپرست بانک مسکن، افزود: پیش از این متقاضیان با ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری، ۸۰ میلیون تومان تسهیلات و با خرید اوراق رقمی معادل ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کردند؛ اما در حال‌حاضر با توجه به افزایش قیمت مسکن و ساخت آن در کلانشهرها، نمی‌توانند با این میزان تسهیلات مسکن خریداری کنند. سرپرست بانک مسکن، درباره خرید متری مسکن هم، گفت: طرح خرید متری مسکن چند نوبت عملیاتی شده، ولی چون قیمت مسکن و قیمت هزینه ساخت در طول دوره‌های متمادی تغییر کرده این طرح را خنثی کرده است. عسکری؛ گفت: متوسط قیمت مسکن ۴۰ میلیون تومان است و اگر متقاضیان در طرح متری مشارکت کنند ۱۰ متر تا ۲۰ متر می‌توانند مسکن خریداری کنند و عملاً صاحب مسکن نمی‌شوند، بلکه ممکن است بخشی از ریسک خود را جبران کنند.