توسط شرکت عمران شهر جدید پرند صورت گرفت

برگزاری مناقصه آماده‌سازی معابر اصلی فاز ۷ شهر جدید پرند

شرکت عمران شهر جدید پرند، در نظر دارد اجرای فاز اول آماده‌سازی معابر اصلی فاز۷ شهر جدید پرند را در قبال ۲۰ درصد نقد و۸۰ درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه۴ راه‌وترابری است، واگذار کند. همه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد […]

شرکت عمران شهر جدید پرند، در نظر دارد اجرای فاز اول آماده‌سازی معابر اصلی فاز۷ شهر جدید پرند را در قبال ۲۰ درصد نقد و۸۰ درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه۴ راه‌وترابری است، واگذار کند. همه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و… از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است؛ مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام کنند. از سوی دیگر نوع مناقصه به صورت عمومی یک مرحله‌ای و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط تا روز دوشنبه دهم بهمن امسال از سامانه مذکور است. همچنین تاریخ بازگشایی پیشنهاد‌ها یکم اسفند امسال است و متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ تماس بگیرند. پرند یا شهر جدید پرند در۳۰ کیلومتری جنوب غربی استان تهران و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) واقع شده است.