مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان

اسناد مناقصه لایروبی تالاب انزلی برای واگذاری به بخش‌خصوصی آماده شده است

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان، ‌گفت: اسناد مناقصه لایروبی تالاب انزلی برای واگذاری به بخش‌خصوصی آماده شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین یونسی؛ در نشست بررسی چالش‌های احیای تالاب انزلی، اظهار کرد: سازمان‌ بنادر و دریانوردی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی تالاب انزلی اختصاص داده است. وی افزود: اسناد مناقصه برای واگذاری لایروبی به […]

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان، ‌گفت: اسناد مناقصه لایروبی تالاب انزلی برای واگذاری به بخش‌خصوصی آماده شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین یونسی؛ در نشست بررسی چالش‌های احیای تالاب انزلی، اظهار کرد: سازمان‌ بنادر و دریانوردی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی تالاب انزلی اختصاص داده است. وی افزود: اسناد مناقصه برای واگذاری لایروبی به بخش‌خصوصی آماده است و در صورت ارایه مجوز نهایی از سوی محیط‌زیست این کار انجام ‌می‌شود. وی با اشاره به لزوم رسوب‌برداری از پنج پهنه اصلی در تالاب انزلی، ادامه داد: با توجه به کاهش یک‌ونیم‌ متری تراز آب دریای خزر و خشک شدن بخشی از بندرگاه انزلی، لایروبی این کانال از تنروز آغاز شده و تا رسیدن به نقطه ایده‌آل ادامه دارد. مدیر کل بنادر و دریانوردی، اضافه کرد: درخصوص حذف اسکله شماره ۱۰ براساس درخواست سازمان محیط‌زیست این کار در دست مطالعه است و تا یک ماه آینده تعیین‌تکلیف می‌شود.