بیش‌ترین سهم تصادفات موتورسواران به بزرگراه‌ها تعلق دارد

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، اظهار کرد: مجموع ۴۱ درصد فوتی‌‌ها و ۶۳ درصد از جرحی‌‌ها و یازده ممیز دودهم درصد از تصادفات خسارتی از کل تصادفات ۹ ماهه امسال مربوط به تصادفات موتورسیکلت‌سواران بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ جوانبخت؛ بیان کرد: متأسفانه بیش‌ترین سهم تصادفات موتورسواران به بزرگراه‌های شهر تهران […]

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، اظهار کرد: مجموع ۴۱ درصد فوتی‌‌ها و ۶۳ درصد از جرحی‌‌ها و یازده ممیز دودهم درصد از تصادفات خسارتی از کل تصادفات ۹ ماهه امسال مربوط به تصادفات موتورسیکلت‌سواران بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ جوانبخت؛ بیان کرد: متأسفانه بیش‌ترین سهم تصادفات موتورسواران به بزرگراه‌های شهر تهران تعلق دارد و در جایی که ما انتظار تردد موتورسیکلت را نداریم، آن‌‌ها تردد کرده و چون موارد ایمنی را نیز رعایت نمی‌کنند حوادثی تلخ را شاهد هستیم. کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، ادامه داد: بیش از ٥۰ درصد از تصادفات در معابر بزرگراهی شهر تهران مربوط به تصادفات موتورسواران است که راکبین موتورسیکلت رتبه‌دار تصادفات در بزرگراه‌ها هستند. سرهنگ جوانبخت؛ افزود: در واقع رتبه اول تصادفات را بزرگراه امام‌علی(ع) دارد که در این محدوده موتورسواران ایمن رانندگی نمی‌کنند و تردد‌های زیادی نیز دارند. وی گفت: بعد از آن و از نظر تصادف‌خیزی منطقه ۱۴ شهر تهران است و بزرگراه‌های غربی شهر تهران بیش‌ترین میزان تصادفات موتورسیکلت را دارند. وی افزود: نکته جالب اینجاست که ما بیش‌ترین میزان تردد‌‌ها را در مناطق ۱۱ و ۱۲ داریم، ولی کم‌ترین میزان و درصد تصادفات فوتی را در این محل‌‌ها شاهد هستیم و این گویای این است که موتورسوارانی که در این محل‌‌ها در حال تردد هستند به‌گونه‌ای حرفه ای‌تر هستند و از سرعت‌های کمتری استفاده می‌کنند و از کلاه ایمنی نیز استفاده می‌کنند. کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، یادآور شد: معابر بزرگراهی به‌دلیل اینکه سرعت‌‌ها بالاست برای تردد موتورسیکلت‌‌ها طراحی نشده است و نباید این راکبین در بزرگراه‌ها تردد کنند چرا که در حوادث شدت خسارات بالا می‌رود و متأسفانه شاهد حوادث تلخ در این معابر هستیم.

****