خودرویی‌‌ها همچنان در سراشیبی

بازارسرمایه در حالی به کار خود در نخستین روز هفته پایان داد که بیش‌ترین تعداد صف فروش مربوط به گروه خودرو و ساخت قطعات بود. همچنین بیش‌ترین خروج پول حقیقی از این گروه صورت گرفت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز(شنبه) با ۱۱ هزار و ۸۷۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۶۰۰ […]

بازارسرمایه در حالی به کار خود در نخستین روز هفته پایان داد که بیش‌ترین تعداد صف فروش مربوط به گروه خودرو و ساخت قطعات بود. همچنین بیش‌ترین خروج پول حقیقی از این گروه صورت گرفت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز(شنبه) با ۱۱ هزار و ۸۷۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۸۲۹۰ واحد سقوط کرد و در رقم ۵۰۴ هزار و ۲۰۰ واحد ایستاد. در این بازار ۵۶۳ هزار معامله به ارزش ۶۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال انجام شد. در بازار بورس تنها ۱۹ درصد نماد‌ها مثبت بودند و ۸۱ درصد نماد‌ها منفی شدند. براین اساس، بانک ملت، بانک پاسارگاد و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه نسبت به سایر نماد‌ها بیش‌ترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم ۱۵۲ واحد کاهش یافت و در رقم ۲۰ هزار و ۸۲۷ واحد ایستاد. در این بازار ۳۶۹ هزار معامله انجام شد که ۱۳۰ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال ارزش داشت. ۲۵ درصد نمادهای فرابورسی مثبت و ۷۵ درصد منفی بودند که از میان آن‌ها بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نماد‌ها بیش‌ترین تأثیر منفی و پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نماد‌ها بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. خودرویی‌‌ها همچنان در سراشیبی قرار دارند؛ به‌طوری بیش‌ترین خروج پول حقیقی و بالا‌ترین ارزش صف فروش از این گروه بوده است.