۳۷۲۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – عملیات راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات

ردیف موضوع مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه به ریال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به ريال حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۱ اجرای عملیات راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات کلیه تأسیسات آب‌رسانی ادارات امامیه – منزل آباد به‌صورت مداوم و شبانه‌روزی ۱۲ ۷۹٫۲۳۷٫۴۸۶٫۸۷۴ ۲٫۵۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ردیف موضوع مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به ريال حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در

فرآیند ارجاع کار

۱ اجرای عملیات راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات کلیه تأسیسات آب‌رسانی ادارات امامیه – منزل آباد به‌صورت مداوم و شبانه‌روزی ۱۲ ۷۹٫۲۳۷٫۴۸۶٫۸۷۴ ۲٫۵۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ صلاحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات صادره از سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا رتبه بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب آبفا کشور ۱- واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴ بانك پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ – اوراق مالی اسلامی

۲ احداث تله شن و ماسه تصفیه‌خانه اولنگ ۶ ۹٫۸۴۳٫۳۴۶٫۷۹۹ ۴۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ صلاحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب یا ابنیه از سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۳ کشیدن و نصب تجهیزات چاه‌ها (شامل الکتروپمپ‌ها، لوله‌ها و کابل‌های رابط) از داخل چاه‌های شرکت آب و فاضلاب مشهد با جرثقیل پیمانکار ۱۲ ۵۶٫۹۷۲٫۲۳۹٫۱۶۶ ۱٫۹۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صلاحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب یا تأسیسات تجهیزات از سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بدون آب همه‌چیز خشک می‌شود.

«آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای»

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ -کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد.

۲- محل تأمین اعتبار: بودجه غیر عمرانی.

۳- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات: از مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می‌باشد.

۴- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصات ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد و شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر ۳۷۰۰۸۱۵۲ می‌باشد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۱٫  ۶ – هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می‌باشد.

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲٫