۳۷۲۵ مزایده – شرکت تعاونی سیف معدن – فروش نمک

آگهی مزایده فروش نمک شرکت تعاونی سیف معدن به شماره ثبت ۱۴۶۹ در نظر دارد محصول نمک مخلوط (زرد و نارنجی) خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌بایست مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۳۱۳۰۰۲۷۳۸۶۸۳۳ بانک سپه پیروزی تهران به‌نام تعاونی سیف معدن بابت دریافت اسناد مزایده واریز و فیش واریزی […]

آگهی مزایده فروش نمک

شرکت تعاونی سیف معدن به شماره ثبت ۱۴۶۹ در نظر دارد محصول نمک مخلوط (زرد و نارنجی) خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند.

  • متقاضیان می‌بایست مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۳۱۳۰۰۲۷۳۸۶۸۳۳ بانک سپه پیروزی تهران به‌نام تعاونی سیف معدن بابت دریافت اسناد مزایده واریز و فیش واریزی را جهت دریافت اسناد ارائه نمایند.
  • متقاضیان محترم مبلغ پیشنهادی خود را به همراه مدارک موردنیاز از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۱۴:۰۰ تا پایان مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱(۷ روز کاری) به آدرس: تهران، اتوبان بسیج، بلوار هجرت، خیابان تختی، جنب ستاد نیروی پدافند هوائی آجا موسسه اجرائی خاتم ارسال نمایند.
  • شرکت‌کنندگان می‌توانند جهت کسب هرگونه اطلاعات و اطلاع از مدارک موردنیاز جهت شرکت در مزایده با شماره ۳۳۶۴۸۴۱۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. شماره فکس جهت ارسال مدارک ۳۳۶۴۸۴۱۲-۰۲۱
  • لازم به ذکر است این شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده می‌باشد.
  • به پیشنهادات فاقد امضا و قبض واریزی و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • متقاضیان می‌بایست جهت تضمین شرکت در مزایده مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره‌حساب فوق واریز و یا چک‌بانکی به نام تعاونی سیف معدن ارائه نمایند که پس از برنده

شدن مزایده گر مبلغ موردنظر مسترد خواهد شد.

ردیف

 

نوع محصول

 

قیمت پایه به ازای هر تن (ریال)

 

حداکثر میزان تناژ

 

مدت اجرای تعهد

 

۱

 

سنگ نمک صنعتی مخلوط زرد و نارنجی

 

۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۵۰۰۰

 

۴۵ روز

 

 

هیأت مدیره