۳۷۲۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس H2S فاز ۱۳ پارس جنوبی

آگهی نوبت دوم  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس H2S فاز ۱۳ پارس جنوبی را (به شماره مناقصه ۶۱-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار […]

آگهی نوبت دوم

 ‌مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس H2S فاز ۱۳ پارس جنوبی را (به شماره مناقصه ۶۱-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ ایمیل: tender@pgfkco.com) به همراه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌ اجرای کار: ۳۶۵ روز

محل انجام موضوع مناقصه: پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲٫۸۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ روز یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.