۳۷۲۵ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات حفاری کانال جهت استقرار لوله

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی موسسه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات حفاری کانال جهت استقرار لوله سایز ۲۰۰۰ میلی‌متر به طول تقریبی ۵۰۰۰ متر مربوط به پروژه طرح انتقال آب طالقان به تهران را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای-توأم با ارزیابی‌کیفی به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی

توأم با ارزیابی‌کیفی

موسسه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات حفاری کانال جهت استقرار لوله سایز ۲۰۰۰ میلی‌متر به طول تقریبی ۵۰۰۰ متر مربوط به پروژه طرح انتقال آب طالقان به تهران را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای-توأم با ارزیابی‌کیفی به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید.

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه:

 ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)

متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از انتشار آگهی دوم با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) نزدیکی از شعب بانک سپه به شماره شبا IR980150000005151718061005 به‌نام واحد اجرایی اروندان و معرفی‌نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

آدرس: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بهمن کشاورز (هفتم)، پلاک ۱۹، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی

لازم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.