۳۷۲۵ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات خاکی شامل مسیر سازی، خاک‌برداری

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی موسسه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات خاکی شامل مسیر سازی، خاک‌برداری و خاکریزی در خط انتقال آب طالقان به تهران به حجم تقریبی ۳۰۰,۰۰۰ مترمکعب را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای-توأم با ارزیابی‌کیفی به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی

توأم با ارزیابی‌کیفی

موسسه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات خاکی شامل مسیر سازی، خاک‌برداری و خاکریزی در خط انتقال آب طالقان به تهران به حجم تقریبی ۳۰۰,۰۰۰ مترمکعب را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای-توأم با ارزیابی‌کیفی به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید.

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه:

 ۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و دویست میلیون ریال)

متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از انتشار آگهی دوم با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) نزدیکی از شعب بانک سپه به شماره شبا IR980150000005151718061005 به‌نام واحد اجرایی اروندان و معرفی‌نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

آدرس: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بهمن کشاورز (هفتم)، پلاک ۱۹، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی

لازم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.