۸۰ درصد جایگاه‌های CNG به مدار برگشتند

رئیس هیأت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، گفت: در حال‌حاضر ۸۰ درصد از جایگاه‌های CNG به مدار بازگشتند. به گزارش مناقصه‌مزایده؛ محسن جوهری؛ افزود: هم‌اکنون در تهران قطعی یا محدودیت گاز در جایگاه‌های سی‌ان‌جی نداشته‌ایم و همه جایگاه‌ها در تهران فعال هستند. وی با اشاره به قطع بودن برخی از جایگاه‌های سوخت، گفت: خوشبختانه بخشی زیادی […]

رئیس هیأت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، گفت: در حال‌حاضر ۸۰ درصد از جایگاه‌های CNG به مدار بازگشتند. به گزارش مناقصه‌مزایده؛ محسن جوهری؛ افزود: هم‌اکنون در تهران قطعی یا محدودیت گاز در جایگاه‌های سی‌ان‌جی نداشته‌ایم و همه جایگاه‌ها در تهران فعال هستند. وی با اشاره به قطع بودن برخی از جایگاه‌های سوخت، گفت: خوشبختانه بخشی زیادی حدود ۸۰ درصد جایگاه‌های CNG وارد مدار شده‌اند و سوخت‌رسانی بی‌وقفه در حال انجام است. جوهری؛ تصریح کرد: گاز در جایگاه‌های سی‌ان‌جی برخی از استان‌های کشور به صورت مدیریت مصرف در حال انجام است. به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور، در حال‌حاضر با توجه به تعطیلی نیمی از جایگاه‌ها در برخی نقاط کشور، امروز بخش زیادی به مدار تولید برگشته‌اند.