۳۷۲۶ مناقصه – شركت نفت و گاز پارس – خدمات تهيه، طبخ و پذيرايي

شركت ملي نفت ايران شركت نفت و گاز پارس آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای مناقصه شماره ۳۵-۱۴۰۱-۱۲۳۲ شماره فراخوان سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۴۰۰۰۲۷۲ شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد: شرح پروژه: خدمات تهيه، طبخ […]

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت و گاز پارس

آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای مناقصه شماره ۳۵-۱۴۰۱-۱۲۳۲

شماره فراخوان سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۴۰۰۰۲۷۲

شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:

خدمات تهيه، طبخ و پذيرايي سه وعده‌غذای كاركنان مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر، جزيره کیش و بنادر گرزه و چارك.

شرايط مناقصه‌گر:

  • تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
  • داراي گواهينامه معتبر تأييد صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمینه امور آشپزي، آشپزخانه و رستوران و گواهينامه معتبر ايمني پيمانكاران باشد.
  • توانایي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ ۴۹٫۵۰۷٫۳۷۸٫۵۷۰ ريال به‌صورت وجه نقد و يا ضمانتنامه معتبر بانكي از بانك‌هاي معتبر و مورد تائيد كارفرما با اعتبار ۹۰ روزه و قابل تمديد با نظر كارفرما، مطابق با آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال ۱۳۹۴٫
  • دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي حسابداران رسمي ذي‌صلاح و كد اقتصادي و شناسه ملي در صورت شمول قوانين و مقررات.
  • ارائه اساسنامه شركت و آخرين تغييرات ثبتي هياًت مديره و آگهي تأسیس.
  • برآورد كارفرما: مبلغ ۲٫۳۵۰٫۷۳۷٫۸۵۷٫۰۰۲ ريال.
  • مدت قرارداد: ۱۸ ماه از تاريخ ابلاغ شروع به كار.

نحوه دريافت اسناد استعلام:

از كليه اشخاص حقوقي واجدشرایط دعوت می‌گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزیابی‌کیفی به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه و اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی را دريافت نماييد. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزیابی‌کیفی، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجدشرایط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هیچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزیابی‌کیفی:

چهارده روز پس از آخرین‌مهلت دريافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:

تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرین‌مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاریخ‌های مندرج در اسناد مناقصه.

لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه‌شده توسط مناقصه‌گران تا ۳ ماه معتبر مي‌باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن ۵ و ۸۳۷۶۲۶۰۴-۰۲۱

(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمائيد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: ۱۴۵۶ – ۰۲۱

شناسه: ۱۴۴۷۷۱۴

 

شركت نفت و گاز پارس

روابط‌عمومی