۳۷۲۶ مناقصه – شرکت طرح و سامان امواج کیش – تکمیل نواقص و اجرای دستمزدی عملیات باقیمانده

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شناسایی پیمانکار شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به‌منظور «تکمیل نواقص و اجرای دستمزدی عملیات باقیمانده تأسیسات مکانیکی ساختمان اداری سمن قشم» واقع در جزیره قشم، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای اقدام نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط ذیل می‌توانند […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شناسایی پیمانکار

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به‌منظور «تکمیل نواقص و اجرای دستمزدی عملیات باقیمانده تأسیسات مکانیکی ساختمان اداری سمن قشم» واقع در جزیره قشم، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای اقدام نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط ذیل می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره ۱۰۱، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

  • برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار.
  • داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از ۴٫۰۰۰ مترمربع.
  • توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال).

همراه داشتن معرفی‌نامه جهت دریافت اسناد الزامی است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان می‌توانند با شماره‌های تلفن ۸۸۸۳۱۰۰۸ و ۸۸۸۳۲۰۰۹ تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.