۳۷۲۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Electrical Spares Parts For Air Compressor Make: Sullair

آگهی نوبت اول  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Electrical Spares Parts For Air Compressor Make: Sullair دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره ۶۶-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ […]

آگهی نوبت اول

 ‌مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Electrical Spares Parts For Air Compressor Make: Sullair دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره ۶۶-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌زمان تحویل کالا: ۱ ماه

محل تحویل کالا موردنظر: DDP-انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ روز سه‌شنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.