معاون وزیر راه‌وشهرسازی

اجاره هواپیما از سایر کشور‌ها ممکن نیست

چندی پیش سیدصادق حسینی؛ رئیس سازمان حج و زیارت، درباره مدت زمان سفر حج ۱۴۰۲ گفته بود: کاهش این مدت تابع مؤلفه پرواز است که به دلیل تحریم‌ها ناچاریم از ظرفیت داخلی و هواپیمای خودمان استفاده کنیم که زمان سفر حج را طولانی می‌کند، اما اگر هواپیمای بزرگ در اختیار داشته باشیم مدت سفر حج […]

چندی پیش سیدصادق حسینی؛ رئیس سازمان حج و زیارت، درباره مدت زمان سفر حج ۱۴۰۲ گفته بود: کاهش این مدت تابع مؤلفه پرواز است که به دلیل تحریم‌ها ناچاریم از ظرفیت داخلی و هواپیمای خودمان استفاده کنیم که زمان سفر حج را طولانی می‌کند، اما اگر هواپیمای بزرگ در اختیار داشته باشیم مدت سفر حج به کمتر از ۳۰ روز کاهش می‌یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ اگر سازمان هواپیمایی بتواند هواپیماهای کشورهای دیگر را اجاره کند و غربی‌‌ها هم اذیت نکنند، مدت زمان سفر حج را کاهش می‌دهیم. با وجود این اظهارات، محمد محمدی‌بخش؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت که اجاره هواپیما با شرایط فعلی بازار جهانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، حج ۱۴۰۲ هم با همان میانگین یک ماهه انجام خواهد شد.