۱۸۱۶مناقصه – شرکت پتروشیمی امیرکبیر- عملیات ریتیوب مبدلها

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۱/۹۴ نوبت دوم شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات ریتیوب مبدلهای E-1022,E-1021 و E-1023 واحد HD مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.    متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۴۱۴۲- ۰۶۱۵۲۱ و ۷۴۱۳۳- ۰۶۱۵۲۱ تماس حاصل نمایند.    روابط […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۲۱/۹۴

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد انجام عملیات ریتیوب مبدلهای E-1022,E-1021 و E-1023 واحد HD مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار

واجد شرایط واگذار نماید.   

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۴۱۴۲- ۰۶۱۵۲۱ و ۷۴۱۳۳- ۰۶۱۵۲۱

تماس حاصل نمایند.  

 روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر