۱۸۱۶مناقصه – شرکت پتروشیمی امیرکبیر- ساخت کویل سیستم

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۲/۹۴ نوبت دوم شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد ساخت ۹ دستگاه کویل سیستم مربوط به Convection کوره‌های مایع واحدالفین مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.    متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۴۱۴۲- ۰۶۱۵۲۱ و […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۲۲/۹۴

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد ساخت ۹ دستگاه کویل سیستم مربوط به Convection کوره‌های مایع واحدالفین مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۴۱۴۲- ۰۶۱۵۲۱ و ۷۴۱۳۳- ۰۶۱۵۲۱

تماس حاصل نمایند.  

 روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر