۱۸۱۶مناقصه – شرکت پیمانکار- پروژه خط لوله

آگهی مناقصه نوبت دوم يك شركت بزرگ پيمانكاري جهت پروژه خط لوله خود در نظر دارد اجراي عمليات خاکی به حجم حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب را بصورت مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرایط و دارای ظرفيت آزاد كاري درخواست مي‌گردد از تاريخ درج آگهي نوبت اول و حداكثر تا ۲ روز پس از تاريخ درج […]

آگهی مناقصه

نوبت دوم

يك شركت بزرگ پيمانكاري جهت پروژه خط لوله خود در نظر دارد اجراي عمليات خاکی به حجم حدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب را بصورت مناقصه عمومي واگذار نمايد.

لذا از پيمانكاران واجد شرایط و دارای ظرفيت آزاد كاري درخواست مي‌گردد از تاريخ درج آگهي نوبت اول و حداكثر تا ۲ روز پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم رزومه

کاری خود را که شامل: مدارک حقوقی شرکت، رتبه، توان مالی، توان ماشین‌آلات و … می‌باشد را به آدرس: تهران، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء)، كوچه ۱۱،

پلاك ۱۳، طبقه ۶ تحویل نمایند.

بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي پيمانكاران طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق‌الذكر هيچگونه

حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي‌كند. همچنين در صورت دعوت به مناقصه، مناقصه‌گران بايستي توانايي ارائه ضمانت‌نامه شركت در مناقصه

را داشته باشند.

درصورت داشتن هرگونه سوال و ابهام مي‌توانيد با شماره ۸۸۷۰۶۰۱۱ داخلي ۲۶۱۵ تماس حاصل فرماييد.