زارع در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت ۴۲ درصد شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزییات جلسه امروز صبح این کمیسیون را تشریح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رحیم زارع؛ درباره ایرادات شورای‌نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: همان‌طور که مستحضر هستید امسال مجلس در بررسی بودجه محدودیت‌های زمانی داشت. لذا از شورای‌نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه […]

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزییات جلسه امروز صبح این کمیسیون را تشریح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رحیم زارع؛ درباره ایرادات شورای‌نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: همان‌طور که مستحضر هستید امسال مجلس در بررسی بودجه محدودیت‌های زمانی داشت. لذا از شورای‌نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه بودجه تشکر می‌کنیم. وی تأکید کرد: ایراداتی از سوی شورای‌نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گرفته شده که قابل رفع است البته برخی از آن‌ها نیاز به بررسی دقیق‌تر و بیشتر دارد. زارع؛ با اشاره به رفع ایرادات جزئی لایحه بودجه در جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق، بیان کرد: کمیسیون تلفیق در راستای ایراد به تبصره یک لایحه بودجه در زمینه سهم صندوق توسعه ملی و درصد افزایش آن از منابع حاصل از صادرات نفت مصوب کرد که براساس مبنا قرار گرفتن برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد افزایش پیدا کند و این موضوع براساس ایراد شورای‌نگهبان اصلاح کرد. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی مابقی ایرادات به لایحه بودجه فردا جلسه خواهد داشت، ادامه داد: مجلس فردا به موارد عادی در دستور کار صحن، رسیدگی می‌کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیش‌بینی می‌شود مجلس در روز چهارشنبه در نوبت صبح و عصر درباره ایرادات شورای‌نگهبان به لایحه بودجه تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهد داد.