سرپرست سازمان همیاری شهرداری استان زنجان خبر داد

بازگشایی پاکات مزایده فروش زمین شهرداری زنجان ۲۵ اسفند

سرپرست سازمان همیاری شهرداری استان زنجان، گفت: پاکات مزایده فروش زمین شهرداری زنجان ۲۵ اسفند بازگشایی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود بیات؛ با بیان اینکه معوق شدن حقوق چند ماهه کارکنان سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان ناشی از نبود منابع پایدار مالی است، افزود: برای تأمین منابع معوقه‌های حقوق کارکنان و برخی هزینه‌های دیگر، آگهی مزایده […]

سرپرست سازمان همیاری شهرداری استان زنجان، گفت: پاکات مزایده فروش زمین شهرداری زنجان ۲۵ اسفند بازگشایی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود بیات؛ با بیان اینکه معوق شدن حقوق چند ماهه کارکنان سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان ناشی از نبود منابع پایدار مالی است، افزود: برای تأمین منابع معوقه‌های حقوق کارکنان و برخی هزینه‌های دیگر، آگهی مزایده فروش چند قطعه زمین تحت مالکیت سازمان منتشر شده است و ۲۵ اسفندماه جاری پاکات مزایده بازگشایی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: با فروش زمین، همه معوقه‌های کارکنان تا پایان امسال تسویه می‌شود. سرپرست سازمان همیاری شهرداری استان زنجان، با بیان اینکه مجموع معوقه‌های حقوق کارکنان این سازمان حدود چهار میلیارد تومان است، اظهار کرد: این سازمان قبلاً بدهی‌هایی داشت و اکنون نیز با محدود شدن منابع درآمدی با مشکلاتی مواجه شده است. بیات؛ با بیان اینکه در یک‌سال‌ونیم گذشته به جز فروش زمین‌های محدوده گاوازنگ هیچ برنامه خاصی برای درآمدزایی در سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان وجود نداشت، افزود: ما برای سال آینده برنامه‌هایی برای افزایش درآمد داریم که از جمله آن‌ها راه اندازی بازارچه میوه و تره‌بار شهرداری زنجان و فعالیت در حوزه حمل‌ونقل استان است. سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان گفت: در زمان حاضر سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان حدود ۵۰ نیرو دارد که در واحدهای زیرمجموعه این سازمان از قبیل شرکت عمرانی عماد اشراق، عمران زنگان، مرکز عملی کاربردی همیاری و هتل سپهر مشغول فعالیت هستند.