مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد

برگزاری مناقصه نصب ۵۰مخزن آب اضطراری در تهران در سال آینده

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفت: سال آینده مناقصه نصب ۵۰ مخزن آب اضطراری در تهران برگزار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن اردکانی؛ در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه میزان متوسط بارندگی در شهر تهران ۲۸۰ میلی‌متر است، گفت: متأسفانه امسال ۱۸۰ میلی‌متر بیشتر بارش باران نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفت: سال آینده مناقصه نصب ۵۰ مخزن آب اضطراری در تهران برگزار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن اردکانی؛ در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه میزان متوسط بارندگی در شهر تهران ۲۸۰ میلی‌متر است، گفت: متأسفانه امسال ۱۸۰ میلی‌متر بیشتر بارش باران نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه این به معنای آن است که نسبت به متوسط ۲۵ درصد کمبود بارش داشته‌ایم گفت: اما همکاری شهروندان و همکاری میان دستگاه‌ها شرکت آب و فاضلاب منجر به این شده است تا شهروندان کمبود آب را احساس نکند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با بیان اینکه تهدید صددرصدی فاضلاب به فرصت تبدیل شده است، اظهار کرد: فاضلاب یک عامل تخریبی برای محیط‌زیست است و در تصفیه‌خانه جنوب تهران سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب پساب قابل استفاده تأمین می‌شود و برق و گاز نیز از تصفیه تأمین می‌شود. اردکانی؛ با بیان اینکه تاکنون چهار هزار شیر آتش‌نشانی در تهران نصب شده است، در مورد نصب مخارن آب اضطراری در تهران، گفت: ۷۵ دستگاه مخزن اضطراری در سال‌جاری نصب شده است، ۳۱ دستگاه قبلاً نصب شده بود و مناقصه نصب ۵۰ مخزن دیگر در سال آینده برگزار می‌شود و با یک جمع‌بندی می‌توان گفت که از ۳۷۰ دستگاهی که باید نصب می‌کرویم، تا پایان سال آینده ۲۱۶ مخزن نصب می‌شود. وی با تأکید بر اینکه تا پایان سال ۱۴۰۲، ۲۱۶ مخزن آب اضطراری در تهران احداث می‌شود، گفت: ۵۰۰ کیلومتر از شبکه فرسوده انتقال خطوط آب تعمیر شده و ذخیره خوبی در حوزه آب داشته‌ایم. چرا که این تعمیر مانع هدررفت آب شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در مورد فرار آب از سد لار، گفت: سد لار قبل از انقلاب طراحی شده و محاسبات اشتباه بوده است و فرار آب به سمت خزر داریم و بر همین اساس تونلی باید حفر شود تا این مشکل رفع شده و ۲۰ کیلومتر از این تونل مانده است که سازوکار آینده تکمیل می‌شود. وی در مورد قطع آب مدارس و مساجد، گفت: اگر مدارس تا سقف الگوی مصرف آب، آب مصرف کنند آبشان رایگان است اما اگر بالاتر از سقف مصرف داشته باشند پول از آن‌ها دریافت می‌شود اما در مورد مساجد باید بگویم که از پرداخت پول معاف هستند و دریافت وجه در مورد واحدهای تجاری مساجد است و اگر پول حاصل از واحدهای تجاری مساجد صرف مسجد شود حداکثر تخفیف را به آن‌ها می‌دهیم. در غیر این‌صورت باید بهای آب را بپردازند.