۳۷۵۹ مناقصه – شركت گاز استان تهران – مقاوم‌سازی ایستگاه‌های تقلیل فشار

شناسه: ۱۴۶۸۷۸۸ تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی به‌صورت فشرده (یک مرحله‌ای) به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۷۶۹۰۰۰۲۱۰  شركت گاز استان تهران در نظر دارد مقاوم‌سازی ایستگاه‌های تقلیل فشار DRS به روش بتن مسلح شده به الیاف TRC به همراه اجرای سقف IGS در ۱۱ ایستگاه فلزی و بتنی واقع در شهرستان‌های استان تهران را با مشخصات و شرایط […]

شناسه: ۱۴۶۸۷۸۸

تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی به‌صورت فشرده (یک مرحله‌ای) به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۷۶۹۰۰۰۲۱۰

 شركت گاز استان تهران در نظر دارد مقاوم‌سازی ایستگاه‌های تقلیل فشار DRS به روش بتن مسلح شده به الیاف TRC به همراه اجرای سقف IGS در ۱۱ ایستگاه فلزی و بتنی واقع در شهرستان‌های استان تهران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه‌عمومی به پيمانكار واجدشرایط واگذار نمايد

۱-نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شركت گاز استان تهران

 • تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱۶۰، طبقه چهارم، بلوک ۷، امور قـراردادها

۲- موضوع مناقصه:

 • مقاوم‌سازی ایستگاه‌های تقلیل فشار DRS به روش بتن مسلح شده به الیاف TRC به همراه اجرای سقف IGS در ۱۱ ایستگاه فلزی و بتنی واقع در شهرستان‌های استان تهران می‌باشد.

۳- مدت اجراء پروژه: ۵۴۰ (پانصد و چهل) روز تقویمی می‌باشد.

۴- نماينده دستگاه مناقصه‌گزار: مدیریت مهندسی و اجرای طرح‌های شرکت گاز استان تهران

۵- محل اجراء پروژه: در سطح شهرستان‌های استان تهران (اسلامشهر، شهریار، واوان، رباط‌کریم) می‌باشد.

۶- برآورد اولیه کارفرما: ۳۶٫۶۷۵٫۵۲۴٫۰۱۳ ریال می‌باشد.

۷- مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه از سامانه: از مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ تا مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ می‌باشد.

 ۸- تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه در سامانه: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) هست.

۹- زمان گشايش پاکات ارزیابی‌کیفی: روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۲ و محل گشايش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می‌باشد.

۱۰- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیات محترم وزیران به مبلغ ۳٫۱۸۳٫۷۷۶٫۲۰۱ ریال (سه میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار و دویست و یک ریال) می‌باشد.

۱۱-معيارهاي ارزیابی‌کیفی:

 • تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
 • حسن سابقه در كارهاي قبلي.
 • توان مالي.
 • توان تجهيزاتي.
 • توان فني و برنامه‌ریزی.
 • بومی بودن.

۱۲- شرايط متقاضي:

 • آخرین تغییرات روزنامه رسمی (صاحبان امضاء مجاز شرکت)
 • داشتن رتبه ۵ ابنیه و ساختمان از سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور.
 • داشتن گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاران.
 • ثبت‌نام و اخذ کد اطلاع‌رسانی مناقصات از سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور.
 • عطف به آئین‌نامه اجرايي راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، انعقاد قراردادهاي بيش از ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط، صورت‌های مالي حسابرسي شده توسط حسابدار رسمي، عضو جامعه حسابداران رسمي موردنیاز می‌باشد.
 • عطف به نامه شماره ۱۴۰۹۳۵/۱ مورخ ۱۱/۰۵/۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن، تجارت کلیه شرکت‌کنندگان ملزم به داشتن مهر و امضاء دیجیتال اسناد بارگذاری شده توسط صاحبان امضاء و شرکت، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می‌باشند.
 • متقاضياني كه داراي شرايط مذكور دربندهای “۱۱” و “۱۲” فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه رادارند، می‌توانند در مهلت تعیین‌شده فوق‌الذکر، جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir مراجعه نمايند.
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱

روابط‌عمومی شرکت گاز استان تهران