۳۷۵۹ مناقصه – موسسه امین – اجرای دستمزدی عملیات سیویل

آگهی مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای) قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) (هلدینگ تخصصی صنعت و معدن– موسسه امین)، در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید: ۱ – موضوع مناقصه: اجرای دستمزدی عملیات سیویل احداث فونداسیون ساختمان‌های کوره کارخانه فروسیلیس پروژه طرح گسترش فولاد شهریار بناب ۲- مدت […]

آگهی مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای)

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) (هلدینگ تخصصی صنعت و معدن موسسه امین)، در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید:

۱ موضوع مناقصه: اجرای دستمزدی عملیات سیویل احداث فونداسیون ساختمان‌های کوره کارخانه فروسیلیس پروژه طرح گسترش فولاد شهریار بناب

۲- مدت کار: ۴ ماه تقویمی

۳-شرایط مناقصه‌گران: داشتن حداقل سه مورد سابقه کاری و داشتن تجهیزات و ملزومات مرتبط با موضوع مناقصه.

۴- مهلت برگزاری مناقصه: جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه اسناد فنی، مناقصه‌گران متقاضی حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ به آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سربازان گمنام، جنب اداره کل ورزش و جوانان، ساختمان امین، طبقه ۲، واحد امور قراردادها مراجعه و در صورت نیاز با شماره تماس: ۹ -۳۳۴۷۷۳۰۰-۰۴۴ داخلی ۲۰۶ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.

۵- تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه، صادره از سوی بانک‌ها در وجه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) صادر گردد.

۶- محل تأمین اعتبار: بودجه جاری (طرح‌های غیر عمرانی)

۷- مهلت و محل ارائه پیشنهادها: تاریخ ارائه پیشنهادها حداکثر ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ به دبیرخانه موسسه امین می‌باشد.

۸- تاریخ و محل گشایش: ساعت ۱۴:۰۰ عصر روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ ستاد مرکزی موسسه امین.

۹ – سایر شرایط: هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 تبصره: دریافت اسناد مناقصه هیچ‌گونه حقی را برای مناقصه‌گران ایجاد نمی‌کند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادها بر اساس قانون مختار است.