۳۷۵۹ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – خرید Oil Pump

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲،ساختمان توحید، طبقه ۱ موضوع:  مناقصه  Oil Pump مربوط به پروژه  پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد متقاضیان […]

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

  • نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲،ساختمان توحید، طبقه ۱
  • موضوع:  مناقصه  Oil Pump مربوط به پروژه  پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس
  • زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد
  • متقاضیان می­باست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیل TenderAffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتما موضوع و پروژه ذکر گردد)
  • هزینه خرید اسناد معادل ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که می بایست به شماره حساب ۳۶۰۰۰۵۲۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱۸۰۳۳۸۰ بنام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
  • محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.
  • ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه برای شرکت در مناقصه الزامی است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.