۳۷۵۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید دوربین‌های مداربسته

آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در […]

آگهی مناقصه / مزایده‌عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند. در ضمن یادآور می‌شود کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد‌ها و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

 

موضوع نام واحد مبلغ سپرده شركت
(ریال)
زمان توزیع اسناد  زمان اخذ پیشنهاد‌ها زمان‌ گشایشپاکاتمرحله اول زمان‌ گشایش پاکات مرحله دوم
مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

 

خرید دوربین‌های مداربسته مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲
نگهداری و راهبری تأسیسات بیمارستان رازی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
تأمین نیروی انسانی جهت آمبولانس‌های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید البسه پرسنلی مدیریت حراست ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

محل بازگشایی پاکت‌ها: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه همکف، سالن G6

 کلیه اسناد باید در سه پاکت «الف» و «ب »و «ج » در سامانه ستاد بارگذاری گردد در ضمن به‌منظور تطبیق ضمانت‌نامه یا فیش واریزی بارگذاری شده بایستی اصل آن را در مهلت ارائه پیشنهادها به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه ۲، اتاق ۲۰۶ تحویل نمایید.

  سپرده قابل‌قبول براي شركت در مناقصه واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 مديريت نظارت و توسعه امور عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

و خدمات بهداشتي‌درماني تهران