۳۷۵۹ مزایده – شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي – فروش سيم مس برگشتي

” آگهي فراخوان مزایده‌عمومی ” ۱۴۰۲-۰۱ مزايده گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي (سهامی خاص) موضوع مزايده: فروش سيم مس برگشتي از شبکه برق به ميزان ۶۰ تن  شرايط شرکت‌کنندگان: فقط تولیدکننده سيم و کابل و مراکز ذوب فلزات (مس) با ارائه پروانه معتبر بهره‌برداری  دريافت و بارگذاری اسناد: از طريق سامانه تدارکات […]

آگهي فراخوان مزایده‌عمومی

۱۴۰۲-۰۱

مزايده گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي (سهامی خاص)

موضوع مزايده: فروش سيم مس برگشتي از شبکه برق به ميزان ۶۰ تن

 شرايط شرکت‌کنندگان: فقط تولیدکننده سيم و کابل و مراکز ذوب فلزات (مس) با ارائه پروانه معتبر بهره‌برداری

 دريافت و بارگذاری اسناد: از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

نشاني اینترنتی دریافت اسناد مزایده:

(۱) سايت شرکت www.kedc.ir (2) سايت معاملات توانير www.Tavanir.org.ir

زمان فروش اسناد: از روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ تا روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ با بارگذاري فيش واريزي به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶بانک ملت به‌نام شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي

زمان و محل بازديد: از روز یکشنبه ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/۰۱/۱۴۰۲ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ به نشاني: بلوار شهید عباسپور روبروی اداره گاز، اداره انبارهاي شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي

مهلت ثبت پيشنهاد در سامانه تدارکات دولت: حداکثر تا روز جمعه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

گشايش پيشنهادات: روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي واقع در بلوار فرهنگ، بين فرهنگ ۲۸ و ۳۰

تلفن براي کسب اطلاعات بيشتر: ۰۵۱۳۳۶۵۱۳۴۳ داخلي ۳ کارشناس مزايده