۳۷۵۹ مناقصه – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس – عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام

 آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۳۷/۱۴۰۱ دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه های E3 و E4 معدن مرکزی (لایه B2) به میزان تقریبی ۳۲۴ هزار تن محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمین […]

 آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۳۷/۱۴۰۱

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه های E3 و E4 معدن مرکزی (لایه B2) به میزان تقریبی ۳۲۴ هزار تن

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)

آخرین‌مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۱

آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲

تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۲:۳۰

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجدشرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب ۱۱۸۸۰۰۱۹۷۸۰۳ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۵ – ۳۲۸۲۴۵۵۱ – ۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و

۳۶۵۴) تماس حاصل فرمایید.