مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد

مزایده عامل ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌های پروژه‌های بندری

گروه راه‌وشهر‌سازی -مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه در واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری بندری برگزاری مزایده عاملی برای ایجاد فضای رقابتی و شفاف است، گفت: افزایش ترافیک و ارتقای تأسیسات و تجهیزات بندری و دریایی و نیز کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری از طریق ارایه خدمات بهینه، از مهم‌‌ترین اهداف […]

گروه راه‌وشهر‌سازی -مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه در واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری بندری برگزاری مزایده عاملی برای ایجاد فضای رقابتی و شفاف است، گفت: افزایش ترافیک و ارتقای تأسیسات و تجهیزات بندری و دریایی و نیز کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری از طریق ارایه خدمات بهینه، از مهم‌‌ترین اهداف ترسیم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین یداللهی؛ با اشاره به اینکه ایجاد فضای شفاف و برابر، جهت حضور متقاضیان سرمایه‌گذاری در بنادر، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت توسعه فیزیکی و غیرفیزیکی بنادر از جمله مهم‌‌ترین رویکردها، اهداف و سیاست‌های سازمان بنادر برای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: افزایش توان و ترافیک بندری و دریایی از طریق استقرار فعالیت‌های مبتنی بر تجارت از راه دریا و ارتقای کارایی و بهره‌وری تأسیسات و تجهیزات بندری و دریایی از دیگر اهداف و سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی است. وی ادامه داد: در عین حال ارتقای توان رقابتی منطقه‌ای با توسعه و تکمیل بنادر و زیرساخت‌‌ها و تأسیسات بندری و نیز تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی بندری و آزاد تجاری-صنعتی از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد. مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: با توجه به جذابیت بخش خدمات در اقتصاد ایران و جهان و همچنین براساس مطالعه فضای بازار ایران و منطقه و بررسی روند آتی اقتصاد جهان، کماکان صنعت بندرداری دارای مطلوبیت و اهمیت ویژه برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است. یداللهی؛ با اشاره به اینکه طبق بسترسازی انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، شرایط سرمایه‌گذاری بخش دولتی در خور توجه بوده است، گفت: در این راستا رویکرد و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر و تأمین منابع مالی اجرای پروژه‌های زیرساختی و روساختی در بنادر از تقاضامحور به عرضه‌محور در حال تحول است. وی همچنین به عنوان دیگر اهداف و رویکرد‌های سازمان بنادر و دریانوردی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: تضمین کیفیت ارایه خدمات به کالا‌‌ها در جهت تسریع عملیات بندری و دریایی، کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری از طریق ارایه خدمات بهینه، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، تولیدی و تبدیلی از دیگر اهداف و سیاست‌های تبیین شده است. مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: برقراری ارتباطات بازرگانی بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، توسعه صادرات مجدد و افزایش سهم کشور از بازار ترانزیت کالا، شفاف‌سازی، تسهیل، تسریع و روان‌سازی در اجرای فرآیند‌های بندری، بهبود تشریفات اداری مربوط در چارچوب الزامات توسعه دولت الکترونیک، اطلاع‌رسانی به‌هنگام طرح‌های سرمایه‌گذاری در جهت رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق سرمایه‌گذاران و توسعه متوازن بنادر از دیگر رویکرد‌های سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری است. وی تأکید کرد: تلاش می‌شود از طریق واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری از روش‌های فراخوان مزایده عمومی و شناسایی سرمایه‌گذار، فضای برابر و رقابتی و شفافی شکل گیرد.