معاون وزیر راه‌وشهرسازی در نشست با شهرداران تأکید کرد؛

نقش محوری شهرداری‌‌ها در شتاب‌بخشی نوسازی بافت‌های فرسوده

معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: دومیلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار با جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد کشور شناسایی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آئینی؛ در نشست هم‌اندیشی شهرداران شهر‌های بزرگ و سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری‌‌ها با اشاره به نقش محوری شهرداری‌‌ها و سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای […]

معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: دومیلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار با جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد کشور شناسایی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آئینی؛ در نشست هم‌اندیشی شهرداران شهر‌های بزرگ و سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری‌‌ها با اشاره به نقش محوری شهرداری‌‌ها و سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری‌‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده، گفت: دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار با جمعیتی قریب به ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد کشور شناسایی شده است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به اینکه میزان سقف‌های لرزان و ناامن در بافت‌های ناکارآمد شهری باید کاهش پیدا کند، گفت‌: همه در قبال جان ساکنان این بافت‌‌ها مسؤول هستیم و باید با ابتکار، جرأت و شجاعت این سقف‌های لرزان و بناهای ناپایدار به سقف‌های امن و ایمن تبدیل شود و از بزرگی کار نباید هراس به دل راه داد. آئینی؛ با بیان اینکه در نوسازی بافت‌های فرسوده هیچ نهادی به مانند شهرداری‌‌ها به مردم نزدیک نیست، تصریح کرد: انتظار می‌رود شهرداران مراکز شهرستان‌‌ها به عنوان دبیرخانه‌های ستادهای بازآفرینی شهری پایدار علاوه بر رسیدگی به امر بازآفرینی شهر خود به سایر شهر‌ها واقع در شهرستان نیز توجه داشته باشند. وی با اشاره به این که مردم ساکن در محلات بافت فرسوده به تنهایی از توانایی لازم برای نوسازی برخوردار نیستند، اظهار کرد: از سوی دیگر سازندگان، توسعه‌گران و سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در این بافت‌‌ها ندارند زیرا معادله برای آن‌‌ها اقتصادی نیست، بنابراین بسته‌های تشویقی را جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران تبیین و تعریف کرده‌ایم. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به تدوین سه بسته تشویقی در حوزه مالی، اداری و شهرسازانه افزود: بسته تشویقی دیگری که در بودجه سال آینده نیز زمینه اجرای آن فراهم شده، بسته تشویقی زمین یا کلید به کلید است. اما آنچه که امروز از شهرداری‌‌ها انتظار می‌رود این است که برای تشویق مردم و سازندگان، صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده تسریع شود، علاوه بر این در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهرداری‌‌ها موظفند حداقل ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف بدهند و انتظار بر این است تا ۱۰۰درصد تخفیف دهند.